Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia Wam maksymalnej wygody przy korzystaniu z naszej strony. Korzystają z nich również firmy reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartych w cookies kliknij "Akceptuj", w przeciwnym wypadku wyłącz ciasteczka dla tej witryny w ustawieniach swojej przeglądarki. Akceptuj

Dekalog nie obowiązuje chrześcijan?

Rozmowy o Biblii i jej nauce w świetle teologii luterańskiej

Re: Dekalog nie obowiązuje chrześcijan?

Postprzez Maciej » Pn sie 21, 2017 20:26

No ja myśle. :)
Maciej
 
Posty: 188
Dołączył(a): So sie 19, 2017 19:06
wyznanie: Adwentyści Dnia Siódmego
  

Re: Dekalog nie obowiązuje chrześcijan?

Postprzez Elżbieta » Pn sie 21, 2017 20:36

No to jeżeli już tak bardzo jesteś pewien, to oświeć mnie którego kalendarza Bóg używa, bo Prawosławni jednak liczą trochę inaczej.
Avatar użytkownika
Elżbieta
Moderator
 
Posty: 3669
Obrazki: 46
Dołączył(a): N mar 21, 2010 00:27
Lokalizacja: Legnica
wyznanie: ewangelicko-augsburskie
  

Re: Dekalog nie obowiązuje chrześcijan?

Postprzez Maciej » Pn sie 21, 2017 20:41

Chińczycy jeszcze inaczej. Jednak sobota to sobota. Bóg wie co ma utrwalić.
Maciej
 
Posty: 188
Dołączył(a): So sie 19, 2017 19:06
wyznanie: Adwentyści Dnia Siódmego
  

Re: Dekalog nie obowiązuje chrześcijan?

Postprzez Elżbieta » Pn sie 21, 2017 20:46

No tak, ale wiele starotestamentowych świąt było związanych właśnie z kalendarzem.

Weź również pod uwagę, że kiedy u nas jest sobota, to trochę dalej może być piątek, albo niedziela - różnice czasowe
Avatar użytkownika
Elżbieta
Moderator
 
Posty: 3669
Obrazki: 46
Dołączył(a): N mar 21, 2010 00:27
Lokalizacja: Legnica
wyznanie: ewangelicko-augsburskie
  

Re: Dekalog nie obowiązuje chrześcijan?

Postprzez Maciej » Pn sie 21, 2017 21:18

Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale tak jak w Adama i Ewę wierzę tak i w zachowanie dnia świętego przez Pana Boga również wierzę. Weryfikacją jest sam Jezus Chrystus. Do stref czasowych już się nie odniosę, Bo Bóg jeden wie dlaczego słońce wstało akurat na tej stronie świata a nie innej.
Maciej
 
Posty: 188
Dołączył(a): So sie 19, 2017 19:06
wyznanie: Adwentyści Dnia Siódmego
  

Re: Dekalog nie obowiązuje chrześcijan?

Postprzez Maciej » Pn sie 21, 2017 21:23

Naród wybrany, naród kapłański zachował wiedzę i trzyma się ściśle sabatu. W tym mu wierzę. Bóg ich prowadził silną ręką.
Maciej
 
Posty: 188
Dołączył(a): So sie 19, 2017 19:06
wyznanie: Adwentyści Dnia Siódmego
  

Re: Dekalog nie obowiązuje chrześcijan?

Postprzez Elżbieta » Pn sie 21, 2017 22:01

Pierwsza wzmianka dotycząca siódmego dnia, określonego mianem dnia świętego, znajduje się w Księdze Rodzaju. W drugim rozdziale występuje stwierdzenie mówiące o tym, iż w siódmym dniu Bóg odpoczął po całym trudzie stworzenia Świata; po ukończeniu swego dzieła Bóg pobłogosławił dzień siódmy i poświęcił go (Rdz 2,2-3).

Według Starego Testamentu zwyczaj obchodzenia cotygodniowego szabatu został wprowadzony u Izraelitów na pustkowiu Sin w drugim miesiącu po wyjściu z Egiptu do Ziemi Obiecanej (Wj 16,22-30). Miesiąc później nakaz świętowania szabatu Jahwe podał Mojżeszowi w Dekalogu na górze Synaj (Wj 20,8-11). Księga Wyjścia wzmiankuje, iż Jahwe rozmawiając z Mojżeszem nakazał świętowanie szabatu, gdyż jest to znak między Bogiem a wszystkimi pokoleniami Izraela. Zachowujcie szabat, który winien być dla was świętością. I ktokolwiek by go znieważył, będzie ukarany śmiercią, i każdy, kto by wykonywał pracę w tym dniu, będzie wykluczony ze swego ludu. Przez sześć dni będzie się wykonywać pracę, ale dzień siódmy będzie szabatem odpoczynku, poświęconym dla Jahwe, i dlatego ktokolwiek by wykonywał pracę w dniu szabatu, winien być ukarany śmiercią. Synowie Izraela winni pilnie przestrzegać szabatu jako obowiązku i przymierza wiecznego poprzez pokolenia. To będzie znak wiekuisty między Mną a synami Izraela, bo w sześciu dniach Jahwe stworzył niebo i ziemię, a w siódmym dniu odpoczął i wytchnął[7]. W Księdze Kapłańskiej wśród świąt ustanowionych przez Boga dla Izraelitów, szabat znajduje się na pierwszym miejscu; jest on nazwany uroczystym, świętym zwołaniem, w którym nie należy wykonywać żadnej pracy[8].

W każdy szabat oprócz codziennej, ustawicznej ofiary należało składać w Przybytku Mojżeszowym na ołtarzu całopalenia dwa jagnięta roczne bez skazy oraz dwie dziesiąte efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą, jako ofiarę z pokarmów i należącą do tego ofiarę z płynów (Lb 28,9-10). W tym dniu obowiązki w Przybytku obejmowała nowa grupa kapłanów, wymieniano również 12 chleby pokładne. Nakaz Boży mówiący o przestrzeganiu Dekalogu, w tym święcenia szabatu jest po raz drugi powtórzony w Księdze Powtórzonego Prawa (Pwt 5,12). Kwestia przestrzegania Szabatu jest kilka razy poruszona przez starotestamentowego proroka Izajasza[9]. Poruszył on temat dotyczący zachowywania szabatu w następujących słowach: Jeśli powściągniesz twe nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a dzień święty Jahwe – czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli, ani nie omawiać spraw swoich, wtedy znajdziesz twą rozkosz w Jahwe (Iz 58,13-14). Księga Izajasza kończy się zapowiedzią Boga Jahwe, iż w każdy nów i każdego tygodnia w szabat przyjdzie każdy człowiek, aby Mu oddać pokłon (Iz 66,23). Temat szabatu występuje również w Księdze Ezechiela. Prorok Ezechiel pisze: „Dałem im także szabaty, aby był znakiem między Mną a nimi, aby poznano, że Ja jestem Jahwe, który ich uświęca”[10].

Nowy Testament podaje, że w szabat Jezus Chrystus cudownie uzdrawiał chorych i wypędzał z ludzi demony[11]. Ewangelia Mateusza przytacza słowa Jezusa: nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim (Mt 5,17-19). Księgi Nowego Testamentu podają kilka przykładów, że Jezus Chrystus wraz z Apostołami przestrzegał szabatu, nauczając w ten dzień w synagogach[12]. Podczas gdy Chrystus przebywał wraz ze swymi uczniami na Górze Oliwnej zapowiadając znaki oblężenia i zburzenia Jerozolimy, zaznaczył, aby modlili się, by ucieczka ich nie wypadła w zimie albo w szabat (Mt 24,20).

Jezus Chrystus rozmawiając z faryzeuszami, stwierdził, że szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu (Mk 2,27). Zatem dzień odpoczynku ustanowiony przez Boga ma służyć dla dobra rodzaju ludzkiego, jest błogosławieństwem. Jest to czas, w którym człowiek powinien oderwać się od codziennych i przyziemnych spraw. Czas szabatu należy przeznaczyć na szukanie Boga w swoim życiu, czytanie o nim, poznawanie jego woli i zgłębianie planu odkupienia. Łukasz Ewangelista podaje, iż pewne niewiasty towarzyszyły Chrystusowi w drodze z Galilei. Po jego śmierci obejrzały grób, następnie po powrocie przygotowały wonności i olejki, lecz zgodnie z przykazaniem zachowały odpoczynek szabatu (Łk 23,56). Nawiązując do swej osoby, Chrystus stwierdził, że Syn Człowieczy jest Panem Szabatu (Mk 2,28).
Avatar użytkownika
Elżbieta
Moderator
 
Posty: 3669
Obrazki: 46
Dołączył(a): N mar 21, 2010 00:27
Lokalizacja: Legnica
wyznanie: ewangelicko-augsburskie
  

Re: Dekalog nie obowiązuje chrześcijan?

Postprzez Maciej » Pn sie 21, 2017 22:15

Zgadzam się z tym od a do z. Bardzo dobry zbiór, aż wstyd dla mnie, że to nie ja umieściłem w obronie tego w co wierzę. Dziękuję.
Maciej
 
Posty: 188
Dołączył(a): So sie 19, 2017 19:06
wyznanie: Adwentyści Dnia Siódmego
  

Re: Dekalog nie obowiązuje chrześcijan?

Postprzez Elżbieta » Pn sie 21, 2017 22:35

Według Starego Testamentu zwyczaj obchodzenia cotygodniowego szabatu został wprowadzony u Izraelitów na pustkowiu Sin w drugim miesiącu po wyjściu z Egiptu do Ziemi Obiecanej (Wj 16,22-30). Miesiąc później nakaz świętowania szabatu Jahwe podał Mojżeszowi w Dekalogu na górze Syna

A co było wcześniej? Za dni Noego trudno było odróżnić dzień od nocy, bo ciągle padał deszcz. Jak wówczas mierzono czas?
Avatar użytkownika
Elżbieta
Moderator
 
Posty: 3669
Obrazki: 46
Dołączył(a): N mar 21, 2010 00:27
Lokalizacja: Legnica
wyznanie: ewangelicko-augsburskie
  

Re: Dekalog nie obowiązuje chrześcijan?

Postprzez Aleksander » Wt sie 22, 2017 07:42

Kilka cytatów z małego i dużego katechizmu dr Lutra.
Mały: Trzecie przykazanie
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
Co to znaczy?
Powinniśmy Boga bać się i miłować Go, abyśmy kazaniem i Słowem Jego nie pogardzali, ale je za święte mieli, chętnie go słuchali i uczyli się.
Duży: Z tego powodu przykazanie to nie obchodzi nas, chrześcijan, od strony jego powierzchownego
znaczenia, tyczy się ono bowiem rzeczy całkowicie zewnętrznych, jak inne ustanowienia Starego Testamentu,
związane z określonymi zwyczajami, osobami, czasem i miejscem, od których teraz jesteśmy wolni przez
Chrystusa. Aby więc prostaczkowie mogli uchwycić chrześcijański sens tego przykazania i pojąć, czego w nim
Bóg od nas żąda, zważ, iż dni; święte; zachowujemy nie ze względu na rozumnych i wykształconych
chrześcijan, gdyż ci ich zupełnie nie potrzebują, lecz wpierw z przyczyn i potrzeb cielesnych, jakich sama
natura uczy i domaga się dla prostego ludu, parobków i służących, aby oni, skoro przez cały tydzień oddawali
się pracy i rzemiosłu, mogli na jeden dzień usunąć się, odpocząć i posilić. Następnie przede wszystkim dlatego,
aby w takim dniu odpoczynku (skoro poza tym może do tego nie dojść) znaleźć sposobność i czas wziąć udział w nabożeństwie, zejść siię wspólnie, słuchać i omawiać Słowo Boże, potem też chwalić Boga, śpiewać i modlić
się.
Nie jest to jednak, powiadam, związane z Czasem, jak u Żydów, i nie musi to być ten lub ów dzień,
gdyż żaden nie jest sam w sobie lepszy od innego, lecz powinno by się to dziać codziennie; ponieważ lud nie
może sobie na to pozwolić, trzeba przynajmniej jeden dzień w tygodniu na to wyznaczyć. Ze względu na to, że
przeznaczona na to jest z dawna niedziela, należy przy tym pozostać, aby się to działo w harmonijnym
porządku i aby nikt przez niepotrzebne nowości nie wprowadzał zamieszania. Prosty sens tego przykazania jest
zatem taki: Skoro święta tak czy owak bywają obchodzone, należy je przeznaczyć na nauczanie Słowa Bożego,
tak aby właściwą funkcją tego dnia było sprawowanie urzędu kaznodziejskiego dla młodych i prostego ludu;
nie należy wszakże tego Kwiecenia pojmować tak ciasno, żeby z jego powodu inna okolicznościowa robota,
bez której się obejść nie można, miała być wzbroniona.

Sent from my LG-H850 using Tapatalk
Avatar użytkownika
Aleksander
 
Posty: 1540
Dołączył(a): Cz sie 19, 2010 09:30
wyznanie: Luteranin
dyplomy: 3
  

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Biblia

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości