• ks. Adam Hławiczka - "Drzewko jedno znam zielone" przez Rostislaw Wygranienko