• Reason To Believe przez Barry McGuire (zgłosił Baltic)